European markets rebound to end week


European markets rebounded to end the week. Yahoo Finance‘s Alexis Christoforous and Alanna Petroff break down the market action.