Neumann-Goretti 74, Boys Latin 43
Posted on Wednesday, Mar 21, 2012
Neumann-Goretti beat Boy's latin 74-43.
*